Ndiqni mësimet tuaja FALAS!
Donate
Statusi
I paregjistruar
Price
Free
Get Started

Këtu do të gjeni materiale në lëndën Kimi, të cilët janë marrë nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QShA), si ndihmesë në provimin e kimisë së Maturës Shtetërore.

Falenderojmë mësuese Diana Shima për përkushtimin dhe realizimin e videove me ushtrime të zgjidhura për Maturën Shtetërore në lëndën e kimisë.

Partner Zyrtar

X